Een prachtig 2015!

december 2014

Scala is begin dit jaar gestopt met het versturen van ansichtkaarten. Geen echte post meer dus rond kerst en bouwvak. Vanaf deze plek wensen we daarom iedereen hele fijne kerstdagen en een heel mooi en gezond 2015!

Bouw Oostpoort 1 voorspoedig, ontwerp voor het volgende deel van start.

december 2014

In Amsterdam verloopt de bouw van de eerste woningen van SCALA voorspoedig. De woningen zullen medio 2015 opgeleverd worden. Begin van het jaar zal met de bouw van de tweede fase worden begonnen. 

De woningen liggen aan een Laan met bomen. De overzijde van de Laan, fase 2, staat in de startblokken voor uitvoering. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende fase gestart. Daarin zal de verbinding gelegd worden tussen de stedelijke bebouwing van het nieuwe winkelgebied Oostpoort en de rustige woonbuurt aan de rand. Scala ontwerpt voor het midden van de wijk aan het plein 4-laagse woningen. Ook voor deze woningen refereert het ontwerp naar de industriële geschiedenis.  Het metselwerk is robuust uitgewerkt met penanten en betonbanden. Ramen en kozijnen zijn slank gedetailleerd, in aluminium. Alle woningen hebben een tuin. Mieke Bosse: "In Amsterdam-Oost zijn er veel tuinen, vooral voortuinen.  De Linnaeusstraat, de Middenweg, Frankendael: het grote aantal tuinen is voor een stedelijke, amsterdamse buurt echt bijzonder. Tuinen leveren een onvervangbare bijdrage aan het woonplezier."

Schetsontwerp Muziektheater Spui Haven Den Haag

december 2014

Voor het initiatief Spuihaven van Strijland ontwierpen we in het moderne Wijnhavenkwartier een vervanging voor de huidige Dr Anton Philipszaal. Het gebouw met omlopende colonnade ligt aan drie zijden in de nieuwe Spuihaven als contrapunt va de fenomenale Nieuwe Kerk. Meer informatie bij Projecten -in voorbereiding.

Woningen Defensie-eiland Woerden

november 2014

Blok Ravelijn tegenover de Oostdam is uit de steigers...

Aanbesteding winkels Zaandam

oktober 2014

HSB bouw in Volendam heeft de aanbesteding gewonnen voor 5 winkels op een brug in Zaandam. Aannemer zal zijn Deurwaarder/Kakes, onderdeel van de HSB groep. De winkels komen tegenover het inmiddels beroemde nieuwe hotel en stadhuis.

De winkels zijn als Zaanse huisjes op een brug gebouwd zodat station, Stadhuis en binnenstad onmerkbaar met elkaar worden verbonden. De huisjes kennen veel traditionele details. Start uitvoering is januari, oplevering is voorzien voor de zomervakantie.

Jan Wils, lezing 24 oktober 2014

oktober 2014

Op zaterdag 24 oktober vierde de Haagse vrijmetselaars-loge l'Union Frédéric haar 100 jarig bestaan. Peter Drijver van SCALA was uitgenodigd een korte lezing te houden over het werk van Jan Wils, vooraanstaand Haags architect en actief in de genoemde vrijmetselaarsloge.

In de lezing wordt een uiteenzetting gegeven van zijn werk, ook in relatie tot 'De Stijl' groep en het Haagse milieu in de jaren '20 en '30.

De tekst en beelden zijn hier te vinden.

WOERDEN DEFENSIELEIAND Blok Bastion gestart.

oktober 2014

Op 2 oktober werd met de aanstaande bewoners door Vorm de 'laatste' vloerelement van het blok Bastion geplaatst.

Tegelijkertijd was te zien dat het andere blok van SCALA, het blok Ravelijn, al gedeeltelijk uit de steigers was gekomen... Beide blokken vormen de zoom van het Defensie-eiland dat met een zachte oever tegenover oostadam en het fraaie kasteel staat.

Anekdote: bij de leverancier waren de balkonhekwerken zoekgeraakt (?) en die worden nu opnieuw gemaakt!

Feestelijke eerste paal voor de woningen in Oostpoort, Amsterdam

september 2014

In Amsterdam is de feestelijke start van het oostelijk deel van het Polderweggebied gevierd.

Vanaf 2007 zijn we aan het werk voor deze locatie, op basis van het ontwerp van Sjoerd Soeters voor de gehele buurt. Inmiddels is van de wijk al een groot deel gerealiseerd. De eerste rij van onze woningen wordt nu gerealiseerd, de overkant zal spoedig volgen!

BEELDKWALITEITSPLAN EERSEL wint eervolle vermelding 'Brabantse Stijlprijs' 2014.

september 2014

Maandag 16 september is in Den Bosch de Brabantse Stijlprijs uitgereikt. Een eervolle vermelding ging naar het Beeldkwaliteitsplan Eersel dat een strategie formuleert voor gemeente én bewoners om de kwaliteiten van landschap en dorpslinten op de lange duur te borgen. Het plan is gemaakt door BOSCH-SLABBERS landschapsarchitecten en SCALA iov Gemeente Eersel (Theo Hendriks).

"De eervolle vermeldingen gaan naar: het beeldkwaliteitplan Eersel en ’t Gengske in Oss.

Eersel - beeldkwaliteitplan
In de gemeente Eersel is er behoefte aan een duidelijk kwaliteitskader (visie) voor de belangrijkste historische dorpslinten van de gemeente. De kwaliteit van de historische dorpslinten staat onder druk door toepassing van generiek beleid. Prioriteit geeft de gemeente Eersel aan het conserveren en versterken van de specifieke kwaliteiten van het Kempenlandschap en de dorpen.
In opdracht van de gemeenteraad van Eersel is het project van start gegaan met de Analyse: een brede consultatieronde in de diverse dorpen. Inhoudelijk is gewerkt aan een grondige analyse en een heldere beleidskaart per dorp. Alle belangrijke vakdisciplines binnen en buiten de gemeente hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd. Om de identiteit (‘couleur locale’) en de samenhang voor de toekomst te borgen, ging de gemeente Eersel op zoek naar het Eerselse (Kempisch) DNA. De resultaten uit overleg met bewoners zijn gebruikt voor de beleidsmatige kaders van het beeldkwaliteitplan. Inmiddels begint het (beeld)kwaliteitsplan zich meer te ontwikkelen als een inspiratieboek voor lokale bouwstenen. Op basis van deze bouwstenen en de benoemde structuren worden duurzame kwaliteitsprofielen ontwikkeld. De eerste resultaten vanuit het werken met de gedachten van een (beeld)kwaliteitsplan worden nu zichtbaar bij de herinrichting van de Wilhelminalaan in Vessem. Zo is het (beeld)kwaliteitplan een bundeling geworden van lokale kennis en biedt het inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen op het vlak van openbare ruimte, erf en architectuur. Deze worden op verschillende niveaus toegepast op de dorpen, buurtschappen en landelijke wegen. Het is een langer termijn perspectief dat op korte termijn ingezet kan worden.

“Dit is meer een strategie dan een project, maar heel veelbelovend. Een lintdorp is een typisch Brabants fenomeen, als je ziet dat daarin kwaliteiten liggen voor de ontwikkeling van landschap en openbare ruimte, dan ben je als gemeente al heel ver.”

Kentalis Nijmegen opgeleverd

augustus 2014

Donderdag 28 augustus is het gebouw voor Kentalis opgeleverd. Het gebouw wordt een thuis voor 4 groepen met 6 kinderen in de leefdtijd van 4-21 jaar, die kampen met gehoorproblemen. Het gebouw maakt onderdeel uit van een groter nieuwbouwproject in het Willemskwartierin Nijmegen. In verschillende fases worden daar in totaal 144 woningen van Scala gerealiseerd. In opdracht van Portaal Vastgoed is een gedifferentieerde wijk ontstaan met een mix van koop- en huurwoningen. De hoge kappen en de lange, wisselende gootlijnen kenmerken het straatbeeld. 

Gerichte vragen op tweede Coendersbuurt-beurs in Delft

juli 2014

In Delft werd door de Gemeente een tweede informatie beurs georganiseerd over de Spoorzone. De informatiemarkt was vooral bedoeld voor de nieuwe bewoners.

Net als de eerste keer was het een druk bezocht evenement. Veel bezoekers overwegen een eigen huis te bouwen, dan wel gezamenlijk met een aantal anderen een appartementengebouw(tje) te realiseren. Er werden vooral gerichte vragen gesteld, waardoor duidelijk werd dat veel mensen thuis al het nodige huiswerk hadden verricht. De Gemeente wil eind september de zelf-bouwkavels gaan verloten. Een aantal mensen overweegt een huis door Scala te laten ontwerpen. Dat lijkt ons heel leuk, vooral als we er in slagen met een gezamenlijke aanbesteding financieel voordeel te realiseren zonder dat er aan de individuele wensen tekort gedaan wordt. Bovendien lijkt een rustig, delfts straatje een welkome aanvulling temidden van het vormgevingsgeweld. Een delfts straatje, niets bijzonders, gewoon perfect.  Informatie over de procedure van de Gemeente is te vinden op: http://www.spoorzonedelft.nl/Toekomst/Wonen_in_Spoorzone_Delft/

Verkoop woningen in Oostpoort-Amsterdam gestart.

juli 2014

In Amsterdam, in het stadsdeel Oost, verrijst de nieuwe wijk Oostpoort. Op het voormalige industrieterrein rond de gashouder wordt op basis van het masterplan van Sjoerd Soeters een nieuwe buurt gerealiseerd. Er ontstaat een dicht netwerk van straten met winkels, werkruimtes, appartementen en woningen. Op 1 juli is de verkoop van de tweede fase met eengezinswoningen en appartementen gestart in het meest oostelijke deel. De 16 eengezinswoningen en 9 appartementen van Scala sluiten aan op eerdere fase van deze "Laanwoningen"

Het metselwerk van de woningen van Scala herinnert aan de gebouwen op de industrieterreinen uit het begin van de vorige eeuw. Een sterke ritmiek met vooruitspringende penanten markeert de maatvoering van de woningen. Bescheiden ornamenten met geglazuurde bakstenen sieren de dakranden en penanten.  De woningen in 3 lagen bieden ruimte aan uiteenlopende huishoudens. Er zijn veel indelingskeuzes. De grootte variëert van 120 tot 143 m2. Alle woningen hebben een ruime achtertuin, die grenst aan een binnenterrein met bomen en parkeerplaatsen. Op de hoek is een gebouw in 4 lagen, waarin 9 appartementen gerealiseerd worden, die vrij indeelbaar zijn. Een deel van de woningen vormt samen met de eerste fase een laan.
 

Feestelijke oplevering woningen in Stepekolk

april 2014

Op een zonninge en feestelijke dag, 16 april 2014, zijn de sleutels van de nieuwe woningen uitgereikt aan de bewoners. De 20 huurwoningen zijn ontworpen in de stijl van het eenvoudige brabantse landhuis. Stepekolk is een buitenwijk in Brandevoort. De woningen zijn gebouwd door Hurks en overgedragen aan de woningbouwvereniging Volksbelang.

Druk bezochte dag in Delft

maart 2014

In de Spoorzone in Delft wordt mensen een kans geboden een eigen huis te realiseren. Het Ontwikkelbedrijf heeft uitgangspunten voor de nieuwe Coendersbuurt opgesteld en een aantal architecten geselecteerd. Op zaterdag 8 maart was de eerste druk bezochte manifestatie. Scala heeft stelling genomen voor een klassiek binnenstadshuis. Er zijn meerdere kandidaten en we gaan onderzoeken of we gezamenlijk een Nieuw Delft's straatje kunnen realiseren!