Het bureau heeft haar werkzaamheden uitgebouwd naar nieuwbouwopgaves in uitbreidingen waar ambities werden geformuleerd om stedelijke kwaliteiten tav openbare ruimte, programmatische en architectonische differentiatie op te nemen (oa Amsterdam, Hoofddorp, Sloten, Almere, Almeerderhout, Zwolle, Maastricht). Voor de Staalprijs 1995 werd een luchtbrug in Sloten bekroond met een eervolle vermelding. Behalve een veelkleurig scala aan woningbouwopgaven –zowel nieuwbouw als verbouw in allerlei financieringscategorieën en zowel grondgebonden als gestapeld– werd aan andere opgaven gewerkt: buurt-winkelcentra, scholen, kinderdagverblijven, een theater, kantoren en winkels. Het bureau heeft zich niet zozeer beperkt tot één enkele stilistiek, juist omdat de rijkdom van de traditie van evenzeer van waarde wordt geacht als het goed geplaatste experiment.

Geschiedenis leert dat schoonheid durrzaam is. En schoonheid betreft de betekenis van het ontwerp in de context waarin we het ontwerp kunnen herkennen. Het handschrift van het bureau is dan ook meer herkenbaar als een ingreep in die specifieke context van elk project zelf. Meer op de achtergrond hiervan speelt een stellingname in het debat over de ‘tijdloosheid’ van de architectonische traditie en vernieuwing enerzijds en de rekenschap die een discipline zich moet geven dat bouwen ofwel in de rijkdom van een historisch gelaagde omgeving gebeurt (binnenstad, dorp), ofwel binnen het geheel aan denkbeelden en noties waarmee wijken zijn aangelegd vanaf het einde van de 19e eeuw. 
Goede architectuur ondersteunt de stedenbouw, goede architectuur is een betekenisvolle toevoeging aan de jaarring waar deze onderdeel van uitmaakt.