PANDER & WONEN

verslag van een opmerkelijke herbestemming in Den Haag

Nicol van Twillert en Peter Drijver stelden een boek samen dat een inkijkje geeft in een opmerkelijk stadsverniwueingsproject. Herbestemming van een monuemntaal fabriekscompleks, gecombineerd met een actualisering van vraag- en aanbodaspecten in de markt van binnenstedelijk wonen. Het boek is onder meer verkrijgbaar bij SCALA

Koop boek

NIEUW IN OUD 2013

20 jaar Stichting Haags Industriëel Erfgoed

SHIE (Stichting Haags Industrieel Erfgoed) en Eindeloos uitgevers zijn druk bezig met het voorbereiden van een bijzonder boek, dat gepresenteerd zal worden op 15 november 2013 tijdens de viering van het 20 jarig jubileum van de SHIE.
Herbestemming is in de afgelopen jaren in steeds bredere kring een aansprekend thema geworden. Moest er in het begin nog veel werk verzet worden om resultaat te boeken, tegenwoordig wordt herbestemming eerder als een logische stap ervaren. Toch is het pleit nog niet gewonnen zeker niet als het gaat om de ingewikkelde opgaven van herbestemming van industrieel erfgoed. In een publicatie over dit thema wil de SHIE laten zien wat er allemaal kan met historische industriële complexen aan de hand van 20 projecten in de Haagse regio.

Er is speciale aandacht voor het prachtige historische én nieuwe beeldmateriaal, dat aantoont dat een oud gebouw, met nieuwe gebruikers, weer een eigentijdse functie krijgt. Alles bij elkaar zal het een mooi vormgegeven en spraakmakend boek gaan worden.

 

In het prachtige boek een groot artikel van Peter Drijver over het Pander complex.

Koop boek

Hanzelijn. Oude en Nieuwe Land verbonden

In december 2012 wordt een gloednieuwe spoorlijn in gebruik genomen die de ontsluiting van Noord- en Noordoost-Nederland bevordert: de Hanzelijn. Na voltooiing zal de lijn, waar voor het eerst over werd gesproken in 1986, de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen, Hattem en Zwolle aandoen. De naam van de lijn verwijst naar de geschiedenis van Kampen en Zwolle als steden in het Hanzeverbond, een middeleeuws samenwerkingsverband van belangrijke handelssteden.

Een groot project als de Hanzelijn wordt niet zomaar gerealiseerd. Dit rijk geïllustreerde boek schetst een compleet beeld van de totstandkoming van de Hanzelijn aan de hand van verschillende thema’s als organisatie, landschap, geschiedenis, architectuur en techniek. Op deze manier komen veel onderwerpen aan bod, van de geschiedenis van de inpoldering tot de stationsarchitectuur, maar ook de infrastructurele en bestuurlijke uitdagingen. Tenslotte dragen interviews met uiteenlopende betrokkenen bij de totstandkoming van de Hanzelijn bij aan een gevarieerd boek over dit spoorbouwwerk van formaat.

 

In het boek een uitgebreid interview met Peter Drijver over totstandkoming van het masterplan, de doelen, de overleggen en het borgen van het resultaat.

Koop boek

Jaarboek Cuypersgenootschap 2002/2003

Restaureren

In deze bundel opstellen over de theorie en praktijk van restaureren een bijfrage van Peter Drijver overHet vergeten vakmanschap van de traditionalisten. Het is voor 20 euro nog te bestellen bij het Cuypersgenootschap hal@xs4all.nl

Koop boek

New Palladians

"New Palladians" showcases how, at the outset of the 21st century, classical and vernacular traditions are flourishing as a modern phenomena, practiced by a wide spectrum of architectural firms, scholars, students, universities and institutions. The 'New Palladians' are dedicated to the highest standards of craftsmanship and design, and to the very best ecological building and sustainable urbanism. The reference to Palladio is to engage him as a model of professional integrity and building expertise that encompasses the dimensions and dialectics of cities, the countryside and nature. The efficient didactic nature of Palladio's work and its contextual adaptability, has favoured the flourishing of Palladian architecture throughout the world. This book features the latest architectural and urban projects from fifty of the most important classical architects in the world today.

In het boek is werk opgenomen van Mieke Bosse en Peter Drijver, SCALA architecten. Het boek is een vervolg op de tentoonstelling die in 2008 in London en Miami is georganiseerd en die door Mieke Bosse in 209 naar het Gorcums Museum is gehaald.

Koop boek

De nieuwe traditie / The New Tradition

Continuïteit en vernieuwing in de Nederlandse architectuur

Hans Ibelings, Vincent van Rossem  
 
De nieuwe traditie' beschrijft de geschiedenis van de traditie in architectuur en stedenbouw in Nederland. 
Uitgever SUN/Boom


Modernisme als ideaal
Deze ontwikkeling in de architectuur en stedenbouw in Nederland is vrijwel altijd bewust en onbewust ontkend. Het Modernisme is lang het ideaalbeeld voor de ontwikkeling van de Nederlandse woonomgeving geweest: staalconstructies, beton, socialistische woningbouw en avant-garde architectuur. Maar tegenwoordig vinden we woonwijken als Bijlmer, Bos en Lommer, Alexanderpolder saai en eendimensionaal. Het wordt daarom hoog tijd voor een nieuwe visie op de architectuur van de negentiende en de twintigste eeuw. 

Hedendaagse 'traditionele' architecten
De auteurs Hans Ibelings en Vincent van Rossem bespreken in dit boek niet alleen het werk van prominente architecten en bureaus zoals Soeters & Van Eldonk, Scala, Molenaar & Van Winden, Krier & Kohl en Mulleners & Mulleners, maak ook architecten die minder in de spotlights staan zoals Diederik Six, Friso Woudstra, Peter Verschuren en Pim Hienkens.


Dit boek is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Koop boek

Rietveld meubels om zelf te maken

Johannes Niemeijer, Peter Drijver uitg Toth

In deze gids laten Johannes Niemeijer en Peter Drijver zien hoe een geheel ameublement  van de Nederlandse architect Gerrit Rietveld gemaakt kan worden. Na een eerste publicatie in 1984 is de uitgave door uitgeverij Toth door de schrijvers uitgebreid en herzien. Al jarenlang een handboek dat in geen meubelwerkplaats mag ontbreken!

 

Koop boek

Gerrit Rietveld architectuurgids/architecture guide

Johannes Niemeijer, Peter Drijver uitg Academia

Voor het eerst hebebn Johannes Niemeijer en Peter Drijver het gebouwde werk van Gerrit Rietveld geïnventariseerd. Na de monumentale monografie van Theodore Brown –totstandgekomen op basis van intensieve gesprekken met de architect zelf aan het begin van de jaren '60– heeft niemand meer de moeite genomen de oeuvre catalogus aan te vullen of te controleren. Op basis van speurwerk in archieven, kaarten en straten werden veel gebouwen en huizen teruggevonden. Sommige in de armelijke, verbouwde staat die Rietveld ertoe brachten te verklaren dat die gebouwen verbrand en gesloopt zouden zijn.

Nog slechts antiquarisch verkrijgbaar

Koop boek