DELFTSCHE SCHOOL, ACTUALITEIT EN NUANCE

presentatie bij selectie Delft september 2012

Het werk van de Delftsche School heeft sinds de jaren '70 een negatieve, reactionairte klank. Tijd voor herwaardering, nuance en onderzoek naar buirkbare ontwerpstrategie... De moderne traditie pakt de draad op waar deze eind vijftiger jaren is blijven liggen...

Ter gelegenheid van de architectenselectie voor een project in Delft heeft SCALA een poging gedaan het werk van de 'Delftsche School' te nuanceren en in te bedden in actuele ontwerpvragen met betrekking tot alledaagsheid, eigenheid en schilderachtige kwaliteit voor de bewoner en voetganger.

Download PDF