Renovatie appartementencomplex Zeekant

Scheveningen

Een betrekkelijk fors appartementencomplex van begin jaren '80 vertoont een fors aantal bouwgebreken. Een ingrijpende aanpak is nodig –ook om isolatiewaarde, wooncomfort en ventilatie te verbeteren.

In de huidige toestand is de verankering van het metselwerk losgeraakt van de achterliggende wanden. De doorgaande gevelbanden lozen hun spouwvocht op de lagere kozijnlateien. Alleen een ingrijpend herstel kan hier soelaas bieden.

Metselwerk, isolatie en prefab betonbanden worden gesloopt en vervangen door een dik gevelisolatiesysteem afgewerkt met pleisterwerk en steenstrips.

LED stroken geven de hoofdtoegangen aan. Een nieuw compact en beschutafdak vervangt de inmiddels losgewaaide kunststof luifel bij de hoofentree aan de boulevard.

Tezamen met een commissie van bewoners zijn kleur en materiaal voorstellen gemaakt waaruit een keuze is gemaakt.

Het project is een pilot om met een grote VVE een grote inhaalslag te doen in wooncomfort en energieverbruik. Tegelijkertijd worden ingebakken bouwfouten structureel aangepakt.

Opdrachtgever: Atrium vastgoed VVE beheer/VVE Zeekant-Gevers Deynootweg

Ontwerp: SCALA Peter Drijver

Konstrukteur: Broersma

Begeleiding: Carel van Baardwijk Bouw management

Uitvoering: Vastbouw Voorburg

Toon project op kaart
Toon alle projecten op kaart ×
×